Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Chuyên mục:

Tầm nhìn CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BIỂN BẠC

 

Trở thành Công ty phát triển ngành Lạnh Công Nghiệp hàng đầu Việt Nam

Khẳng định sản phẩm lạnh công nghiệp của Việt Nam trên thị trường quốc tế

 

Sứ mệnh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BIỂN BẠC

 

Tạo ra những sản phẩm lạnh công nghiệp phục vụ lợi ích người Việt, khẳng định trên thị trường quốc tế

Phát triển sản phẩm lạnh để cùng đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam bay xa

Tạo những môi trường làm việc chuyên nghiệp;

Mang lại giá trị cao cho các công trình;

Chăm sóc đời sống  nhân viên;

Đóng góp tích cực cho cộng đồng

Không ngừng phát triển doanh nghiệp

Phương châm hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BIỂN BẠC

Hoạt động luôn trên cơ sở  tôn trọng, nhất quán, công bằng;

Phát  huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tích cực và khẩn trương;

Phấn đấu tạo giá trị và niềm tin bền vững đến khách hàng.

 

 

 

Rate this post
0926381999
Chat Zalo
Chat Facebook
0926 381 999