kho lạnh bảo quản rượu

  • Lắp đặt kho lạnh bảo quản rượu

    (Lắp đặt kho lạnh bảo quản rượu – Điện Lạnh Biển Bạc) Rượu cũng những các loại đồ uống khác như bia, nước ngọt luôn cần được bảo quản để tiêu thụ hoặc sử dụng trong một thời gian dài. [...]

    Ngày đăng: 28/05/2016 | Chuyên mục: , , | Tác giả: admin
  • Bảo quản rượu vang

    (Bảo quản rượu vang – bienbacgroup.com) Bảo quản rượu vang nho – Lăp đặt kho lạnh bảo quản rượu. Rượu vang đặc biệt hơn các loại rượu khác là chúng cần một nhiệt độ phù hợp để bảo quản. Và nếu [...]

    Ngày đăng: 17/12/2015 | Chuyên mục: , , | Tác giả: admin