hệ thống lạnh công nghiệp

  • Nâng cấp kho lạnh

    (Nâng cấp kho lạnh – bienbacgroup.com) Kho lạnh bảo quản bia có vai trò quan trọng trước những yêu cầu bảo quản một số lượng bia lớn ở các nhà máy, xí nghiệp cho đến những đại lý cung cấp [...]

    Ngày đăng: 28/05/2016 | Chuyên mục: , | Tác giả: admin
  • Hệ thống lạnh trong công nghiệp

    (Hệ thống lạnh trong công nghiệp sản xuất Bia – bienbacgroup.com) Bia là loại sản phẩm thực phẩm thược loại đồ uống nó độ cồn thấp, thu được bằng phương pháp lên men dịch đường ở nhiệt độ thấp (dịch đường [...]

    Ngày đăng: 23/12/2015 | Chuyên mục: , , | Tác giả: admin