dien lanh

  • THÔNG TIN CÔNG TY

    Giới thiệu về công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Biển Bạc Lịch sử ra đời Điện Lạnh Biển Bạc tiền đầu tiên là xưởng điện lạnh Đại Dương Xanh, được thành lập năm 2007 hoạt động trong lĩnh vực chính [...]

    Ngày đăng: 11/12/2015 | Chuyên mục: , | Tác giả: admin